Välkommen!

Detta här är min personliga webbplats och här finner du information om mina egna uppdrag och arbeten.

Till vardags arbetar jag som förvaltningsledare vid länsstyrelsernas gemensamma IT-enhet. Mina tidigare erfarenheter är främst från IT-frågor inom statlig förvaltning och privata IT-sektorn där jag bland annat arbetat med avancerad datakommunikation.

Som ett led i min personliga utveckling, obotliga tidsoptimism och generella nyfikenhet gör jag dock ofta gärna saker även lite "vid sidan om".


start

info
kontakt
privat

(in english)

I grunden är jag teknikorienterad men har under åren skaffat mig erfarenhet från många andra områden.
Mina barn definierar mig dock fortfarande som en "ofokuserad tekniknörd".

Teknikintresset har ofta fått konkurrens av ett generellt vetenskapsintresse kombinerat med en specialisering på kosmologi och astrofysik.

Men förutom teknik och vetenskap är jag väldigt intresserad av politik, ekonomi, samhällsfrågor och mycket mera.

Jag är också väldigt intresserad av frågor kopplat till personlig integritet, informationssäkerhet, politik, filosofi, teologi och psykologi. min linkedin-profil


min mest officiella blogg


min twitterVill du veta mera?
Om du vill veta mera om mina pågående arbeten, politiska åsikter och inte minst mitt arbete  i humanism och religionsfrågor så kan du gå vidare till info-sidan.


©1994-2015 Tommy Blomqvist
.

Detta är en sida skapad av Tommy Blomqvist i Nyköping för Tommy Blomqvist i Nyköping.
Den handlar om Tommy Blomqvist i Nyköping som är förvaltningsledare IT och tidigare IT-ansvarig vilket är snarlikt med IT-chef.
Tommy Blomqvist i Nyköping är intresserad av Astronomi / Astronomy och vetenskap / science rent generellt.
Tommy Blomqvist i Nyköping gillar att hålla på med bilar, motorcyklar och annat med motorer.
Tommy Blomqvist i Nyköping håller gärna på med elektronik och styr och reglerteknik.
Robotar är också något som Tommy Blomqvist i Nyköping gillar.
Kanske är det just intresset för robotar som gör att denna text ser ut som den gör!